Pengikut Blog Yang Pelik-pelik Ada

Khamis, 23 Jun 2011

Misteri AliensSepertimana yang telah janjikan semalam untuk menghuraikan masalah “siapa di balik UFO” tentunya kita akan membicarakan apa yang dinamakan “alien”. Alien jelas merupakan makhluk asing dan non human. Banyak pertanyaan yang diajukan tentang masalah alien (UFO) ini, misalnya:

 • Dari manakah datangnya mereka?
 • Alien ada jenis apa?
 • Apakah mereka itu baik atau buruk?
 • Mengapa mereka sering menculik manusia?
 • Apa tujuan mereka terhadap manusia?
 • Adakah kaitan alien dengan sejarah manusia?Bagaimana Para Nabi menghuraikan masalah alien ini?
 • Adakah hubungan alien (UFO) dengan menggambarkan tentang akhir zaman?Menceritakan soal UFO atau alien ini tidak mudah. Mengapa sukar? Karena objek/makhluk yang diteliti tidaklah ada di depan kita dan kita tidak boleh memintanya datang sesuka kita. Laporan-laporan menyatakan  UFO atau perjumpaan manusia dengan alien, juga masih sering diragui. Bahkan peristiwa jatuhnya UFO di Roswell tahun 1947 di mana ada 4 alien (2 mati, 1 lari kemudian ditembak oleh seorang tentera yang sedang bertugas, dan satu lagi ditangkap dan akhirnya mati di hospital angkatan tentera US). Namun semuanya itu dirahsiakan dan dianggap tiada. Laporan rasmi dari pihak pemerintahan hanyalah sebuah jet pejuang percobaan AS yang bernama Skyhook. Tapi masyarakat umum tidak mudah percaya begitu sahaja dan kemudian lahirlah teori “alien Conspiracy“.

Indonesia juga termasuk negara yang  sering didatangi UFO, banyak laporan yang ternyata bukti dan ada juga segelintir orang Indonesia yang diculik UFO. Namun sentiasa ada  pertanyaan, apakah itu semua boleh dipercayai? Laporan memang boleh dikarang, gambar memang boleh direka, bukti apapun boleh dibuat. Bagi orang yang percaya, sedikit bukti sudah cukup. Bagi orang yang skeptik, dia miliki  bukti yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Bagi orang yang fanatik anti, bukti macam mana skali pun semuanya tak akan mengubah sikapnya.

Dari kesukaran yang ada, nampaknya mempelajari UFO banyak dugaannya. Tak ada satu pun buku yang boleh dianggap ilmiah dan telah diuji kebenarannya. Pada pandangan lain, belum ada satu pihak pemimpin agama yang menyatakan pendapatnya tentang UFO/alien. Walaubagaimanapun tahun 1979 pihak PBB pernah membahas secara serius masalah UFO, namun hal itu tidak mempunyai pandangan yang serius. Dunia lebih sibuk dengan peperangan, masalah politik, rasuah, penyakit dan krisis ekonomi, daripada mempelajari tetamu yang datang ke dunia kita ini…

Dengan maklumat daripada sumber-sumber data untuk dipelajari UFO/alien ini, maka dalam mempelajari keWUJUDan UFO di masa lalu, peneliti UFO menggunakan referensi dari kitab-kitab kuno, prasasti, hieroglyph, termasuk juga kitab-kitab suci. Salah satu peneliti yang terkenal adalah Erich von Däniken. Teori Däniken adalah nenek moyang kita dulunya pernah didatangi oleh makhluk cerdas dari luar angkasa yang dianggap dewa oleh manusia.

Masalahnya, menggunakan data-data yang bersumber dari kitab-kitab kuno, mitologi dan juga kitab suci, tidak akan boleh diterima oleh kalangan yang spektis. Namun, saya ingin menyatakan berbagai data yang telah saya kumpulkan, baik berupa cerita dari pengalaman seseorang yang melihat UFO atau alien, maupun dari berbagai informasi lain, termasuk kitab-kitab suci.

Dari manakah datangnya mereka ?

Di sini saya ingin menceritakan mengenai makhluk UFO sebagai “alien” bukan “ET atau ETI”. Mengapa? Karana ET merupakan bahasa ringkas dari Extra Terrestrial Inteligence, iaitu makhluk cerdas dari luar bumi. Dengan menggunakan istilah alien”, saya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka datang dari bumi atau dimensi lain.

Beberapa kemungkinan jawapan atas pertanyaan di atas adalah:
 1. Dari masa depan
 2. Dari angkasa
 3. Dari bumi
 4. Dari dimensi lain
a. Mungkinkah mereka dari luar angkasa (angkasa lepas)
- Radar kita tidak pernah mengesan adanya spaceship yang memasuki atmosfera bumi
- Bintang yang paling dekat dengan bumi adalah Alpha Centauri, yang berjarak 4.3 tahun cahaya. Ini bererti apa yang kita lihat hari ini adalah apa yang terjadi 4.3 tahun yang lalu. Terbang dengan kecepatan cahaya masih merupakan kajian para ilmiah. Untuk suatu perjalanan yang cukup cepat bagi UFO akan memiliki waktu ribuan tahun untuk mencapai bumi. 
- Yang peliknya adalah, mesti ada ribuan saksi yang menyatakan pernah melihat UFO setiap tahun, namun tidak ada gambaran UFO yang seakan sama. Tentunya sangat sukar untuk dibayangkan bila mereka dari luar angkasa dengan membawa sedemikian banyaknya jenis pesawat yang berbeza-beza dan berjalan zig-zag di angkasa setiap hari.
- Fenomena UFO yang terbang sering tidak mengikuti hukum graviti dan aerodinamik, tidakkah kalau mereka benar-benar dari angkasa lepas, hukum-hukum fizik  itu tetap berlaku pada mereka?
- Tiada bukti yang benar dimana mereka berasal dari planet yang tertentu.
- Beberapa orang yang berhubungan (contact) dengan alien, sering kali mendapat pelajaran tentangspiritualitation, filosologi, peringatan tentang bahaya nuklear, dll. Apakah alien yang datang dari jarak yang jauh itu datang ke bumi hanya untuk mengajar manusia tentang filsologi?

Memang ada juga yang tetap yakin bahwa mereka datang dari angkasa lepas dengan teknologi yang sedemikian majunya yang masih belum terbayang pada pikiran manusia.

b. Mungkinkah mereka dari masa depan?

Apakah UFO sama dengan mesin waktu dari masa depan? Orang yang percaya bahwa mesin waktu boleh (mungkin) dibuat akan boleh menerima kemungkinan akan teori ini. Tapi saya mengabaikan teori ini kerana pertimbangan:
 • Beberapa laporan yang pernah melihat alien menyatakan bahwa kebanyakan bentuk mereka bukan manusia (human) dan sangat pelik atau mengerikan.
 • Interfensi makhluk dari masa depan boleh menimbulkan teori “paralel universe”. Kalau mereka benar dari masa depan, maka masa kini tentunya mereka belum ada. Namun kalau mereka datang dari masa depan dan muncul saat ini, bererti itu merupakan suatu hal yang “unik” dan “menakjubkan”.
 • Kalau mereka memang dari masa depan, untuk apa mereka melakukan penculikan terhadap manusia (alien abduction)?

c. Mungkinkah mereka dari bumi?
Jika kemungkinan mereka dari bumi, tentunya harus dipersoalkan juga, iaitu:
 1. adakah buatan manusia?
 2. adakah buatan non human yang jenis spiesisnya belum kita ketahui sampai masa kini?
Kemungkinan bahwa UFO itu buatan manusia meragukan bila melihat fakta:
 • Adanya fenomena penculikan manusia oleh UFO.
 • UFO sudah pernah terlihat, jauh sebelum manusia mampu membuat pesawat terbang.
 • Pesawat UFO sering diluar hukum-hukum graviti dan aerodinamik.
Kemungkinan buatan non human yang berasal dari bumi, meragukan bila melihat fakta:
 • Pesawat UFO sering diluar hukum-hukum gravitas dan aerodinamik.
 • Di manakah mereka berada? (Ini memang boleh dijawab: di dasar laut, di daerah kutub yang tidak dihuni manusia, di dalam/rongga-rongga bumi)
 • Mengapa ada masa kosong, di mana dulu pada zaman purbakala dikatakan alien sering berlegar di antara manusia, dan baru kini masih aktif lagi?
d. Mungkinkah mereka dari dimensi lain?

Tentunya bila ketiga kemungkinan di atas diabaikan karana adanya percanggahan atau pemikiran yang meragukan, maka pilihan terakhir adalah yang keempat, iaitu: Mungkinkah mereka dari dimensi lain?
Teori tentang alien dari dimensi lain cukup banyak dianuti oleh kalangan ufologi (tidak semua). Beberapa data yang menyokong adalah:
 • Menjelaskan fenomena UFO muncul dan menghilang secara tiba-tiba.
 • Tidak mengikuti hukum-hukum fizik dalam dimensi manusia.
 • Adanya contact secara telepati atau melalui mimpi dengan beberapa orang yang merasa menjalin komunikasi (contact) dengan alien.
 • Sering terjadi mangsa alien abduction pada tidur.
 • Mereka tidak boleh berinteraksi secara bebas dengan manusia karana berbeza dimensi. Untuk berinteraksi di dimensi manusia, mereka memiliki ucapan (containers) manusia. Ini menjelaskan teori alien abduction dan pembuatan hybrid, di mana terjadi juga proses “soul abduction”.
Bila mereka datang dari dimensi lain, siapakah mereka? Satu-satunya penjelasan dari kitab suci, yakni Al-Quran yang menyatakan bahwa di bumi ini selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh jin yang berada di dimensi lain. Suatu fakta bahwa di Indonesia yang cukup dikenali fenomena jin ini, ternyata memiliki suatu persamaan sifat, iaitu jin suka melakukan penculikan (baik orang dewasa mahupun anak-anak), di mana korban sering berada di suatu tempat yang dia tidak mahu kembali (karana seronok), namun sebahagian juga berhasil lari atau berhasil dikeluarkan/dikembalikan oleh bantuan orang lain dengan kuasa Allah.

Apakah jin mempunyai teknologi? Dapatkan kecerdikan makhluk pintar dari dimensi lain yang dinamakan jin ini diterima dengan akal manusia modern? Dan apakah memang fenomena jin ini adalah fenomena UFO yang muncul belakangan ini setelah sekian lama tersembunyi?

Bercakap soal jin, mungkin tidak akan lepas dari suatu kemungkinan bahwa ada jin yang baik dan jin yang jahat. Pendapat ramai orang adalah, jin yang baik tidak ingin mencampuri urusan manusia, namun jin yang jahat (setan dengan pemimpinnya Iblis/Lucifer), suka mencampuri urusan manusia dan berusaha menyesatkan manusia. Mungkin ini menjelaskan:

- Mengapa alien tidak begitu saja menyerang manusia (tembak dan hancurkan) kerana tujuan mereka bukan membunuh namun menyesatkan?
- Kemunculan alien kebelakangan ini apakah kerana mereka memang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia pada hari-hari menjelang akhir zaman?

Dapatkah dipercayai ada dimensi lain?
Mempercayai alien berasal dari planet lain adalah jauh lebih mudah daripada meyakini bahwa mereka berasal dari dimensi lain. Namun keWUJUDan dimensi lain nampaknya tidak mudah diabaikan begitu saja. Banyak penulis cerita fakta, baik dari zaman dulu mahupun  kini, menggunakan tema kehidupan di dimensi lain ini, misalnya:
 • Odyssey (Kisah Perjalanan Ullyses)
 • Sinbad, si pelaut
 • Christmas Carol
 • Alice in the Wonderland
 • Legenda Nyai Loro Kidul
Namun bukan itu  saja, semua itu masih dapat dianggap sebagai suatu cerita. Sejauh ini, beberapa eksperimen ilmiah yang merangkumi masalah dimensi lain adalah:
 • Philadelphia experiment, iaitu percubaan tentang ruang dan waktu. 
 • Penelitian terhadap beberapa peristiwa paranormal, seperti NDE (Near Death Experience), OBE (Out of Body Experience) atau Astral Travelling, ESP (Extra Sensory Perception), mimpi, dll.
Fenomena-fenomena yang berkaitan dimensi lain adalah:
 • Keyakinan bahwa manusia mempunyai roh
 • Keyakinan bahwa semangat manusia tetap hidup walau badannya mati
 • Manusia mempunyai “deria keenam”
 • Munculnya makhluk halus, hantu, jin, dll
 • Misteri Segitiga Bermuda.
Penjelasan yang mungkin mendekati ilmiah tentang dimensi lain adalah keWUJUDan mereka (alien) adalah pada spektrum yang tidak mampu ditangkap oleh deria manusia, misalnya, kemampuan pengelihatan manusia terbatas dan tidak mampu melihat cahaya infra merah dan ultra violet. Demikian pula manusia tidak mampu mendengar suara infrasonic dan ultra sonic. Namun beberapa binatang mempunyai kemampuan spektrum deria yang lebih luas berbeza dengan manusia, misalnya kelawar mampu mendengar gelombang ultrasonic, beberapa binatang mampu mengesan kehadiran “makhluk halus”, ada binatang yang mampu mengesan bakal terjadinya gempa bumi, dll.
Manusia juga memiliki deria keenam, namun sayangnya deria keenam ini tidak dikembangkan oleh semua orang. Dengan deria  keenam ini, manusia mampu melakukan intuisi dan antisipasi.

P/S : TERPULANG KEPADA ANDA SEMUA UNTUK MEMPERCAYAINYA ATAU TIDAK, SAYA CUMA MENUNAIKAN JANJI SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA NYATAKAN UNTUK MENGHURAIKAN TENTANG MISTERI KEWUJUDAN ALIEN. BERKEMUNGKINAN ANDA JUGA MEMPUNYAI ILMU PENGETAHUAN YANG LEBIH TINGGI PADA KEMUNGKINAN YANG SAYA TIDAK KETAHUI. TAPI CUKUP SEKADAR SAYA BERKONGSI CERITA APA YANG SAYA KETAHUI KEPADA ANDA SEMUA. KALAU ADA KESALAHAN DARI SEGI BAHASA MAHUPUN AYAT SAYA DIATAS, MAAF SAYA POHON KEPADA ANDA. SEKIAN TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA PADA NOTA SAYA YANG TIDAK SEBERAPA TEPAT @ SEMPURNA.

                                                               sumber: http://www.facebook.com/wujud7

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Derma Untuk Pelik klik Sini

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Busuk Traffic Widget